علت راه اندازی هلدينگ

با بررسی نظری شرکتهای مادر و شرکتهای تجاری برای یافتن علت راه اندازی هلدينگ ها  به این تنیجه می رسیم که ، در مباني نظري علت راه اندازی هلدينگ ها ، دلائل متعددي براي گسترش واحدهاي تجاري از طريق تركيب واحدهاي انتفاعي وجود دارد كه مهمترين آنها عبارتند از :

۱ـ دسترسي به منابع و تسهيلات و امكانات توليد، دانش فني، تشكيلات بازاريابي و فروش و از اينرو گسترش و افزايش سهم در بازار و دستيابي به مواد اوليه كمياب.

۲ـ دسترسي آسان و سريع به منابع مالي با شرايط مناسب و بهينه اقتصادي و صرفه جويي در هزينه‎ها از طريق افزايش مقياس توليد.

۳ـ دستيابي به مديريت كارآمد.

۴ـ صرفه‎جويي در زمان براي ورود به بازارهاي جديد، با تصاحب شركتي كه قبلاً در بازار مورد نظر فعاليت داشته، بجاي تخصيص منابع براي ورود به بازار مورد نظر.

۵ـ بهره‎گيري از فعاليت‎ها و مزاياي مالياتي

علت راه اندازی هلدينگ

جهت ثبت شرکت و ثبت برند با مشاوران ما تماس بگیرید.

در حمايت از شركتهاي هلدينگ، چهار ادعا را مي‎توان طرح نمود:

۱ـ دادن استقلال و مديريت نامتمركز بيشتر به شركتها و واحدهاي عملياتي (برخلاف سازمانهاي وظيفه‎اي)، يا به شركتهاي هلدينگ (در مقايسه با كنترل مستقيم دولت).

۲ـ امكان ريسك پذيري در شركتهاي هولدينگ همراه با فعاليتهاي متنوعي كه درآنها جريان دارد.

۳ـ كاهش هزينه‎هاي سرمايه‎گذاري را در پي دارد.

۴ـ در شركتهاي هلدينگ امكان صرفه‎جويي و نيز به كارگيري مديريت شايسته و انجام مأموريت‎هاي تخصصي، نظير صادرات، ميسر مي‎شود.

 

استقرار نظام برنامه‎ريزي هماهنگ :

يكي از وظايف اساسي شركت مادر، برنامه‎ريزي استراتژيك (راهبردي) براي واحدهاي تابعه مي‎باشد به طوري كه منطبق با برنامه‎ريزي كلان شركت مادر بوده و اطمينان لازم از حركت زير مجموعه‎ها به سمت اهداف تعيين شده فراهم آيد.

 

 

بهره‎برداري از سيستم‎هاي اطلاعاتي :

برخورداري و بهره‎برداري از اطلاعات جامع و اطمينان بخش از جمله ابزارها و اهرم‎هاي اجتناب ناپذير مديريت شركت مادر براي هدايت زير مجموعه‎‎هاي عملياتي و اتخاذ تصميمات راهبردي است.

معيارهايي، عملكرد مديريت را نشان مي‎دهند كه منجر به كاهش ميزان قابل توجهي از آثار عوامل غير قابل كنترل شود

وجود يك نظام جامع اطلاعات مديريت، ضمن ايجاد يك ارتباط و پيوند بين اجزا سيستم‎ها، كنترل‎هاي دروني را در سيستم‎ها پيش‎بيني كرده و موجب ارايه اطلاعات قابل اعتماد و اتكا به مديريت مي‎شود.

 

 

در تدوين و استقرار يك نظام جامع اطلاعاتي مديريت در شركت مادر رعايت موارد زير ضروري است:

ـ اطلاعات قابل ارايه به مديريت شركت بايد منطبق به الگوهاي تصميم‎گيري مديريت پيش‎بيني شود و گزيده‎اي از محوري ترين و كليدي‏ترين اطلاعات ارايه شود.

ـ اطلاعات مفيد در شرايطي از واحدها قابل استخراج است كه ابتدا واحدهاي تابعه خود به سيستم‎هاي اطلاعاتي مجهز شوند. اين امر مي‎تواند به عنوان يك هدف و برنامه‎ دراز مدت مطرح و در كنار آن در كوتاه مدت به اصلاحات كلي سيستم‎ها به منظور دستيابي به اطلاعات پايداري پرداخت.

 

سه نوع از شركتهاي هلدينگ با گسترده‎ترين اصطلاحات قابل شناسايي است :

شركت هولدينگ محض  (Pure holding company)  شركتي است كه صرفاً به منظور نگداشتن اوراق بهادار داراي حق رأي شركتهاي فرعي خودش بوجود مي‎آيد. دو منبع درآمد شركتهاي هولدينگ محض عبارتند از : جريان سود سهام حاصل از مالكيت سهام عادي شركتهاي فرعي و سودهاي غير عملياتي تحقق يافته ناشي از سرمايه‎گذاري در سهام و اوراق قرضه.

نوع ديگر شركتهاي هولدينگ درآمد خود را بوسيله فروش محصولات يا خدمات بعلاوة سودهاي دريافتي ناشي از سود سهام و سرمايه‎گذاري كسب مي‎كنند. يك چنين شركت هولدينگي بعنوان شركت هولدينگ عملياتي  – operating-  يا عمومي – general – شناخته مي‎شود .

شركت هولدينگ هرمي – Pyramid  كه بعنوان نوع سوم شناخته شده به دليل مالكيت بخشي از سهام داراي حق راي شركت فرعي نسبت به نوع ديگر تميز داده مي‎شود. هر چند شركتهاي هولدينگ هرمي با در اختيار نداشتن تمام سهام داراي حق راي و با وجود سرمايه‎گذاري كمتر در شركت فرعي، كماكان داراي حق كنترل در شركتي فرعي بوده و مجاز به اعمال كنترل در ارتباط با سرنوشت شركتهاي فرعي مي‎باشند.

هدف از ايجاد شركتهاي هلدينگ توسط دولت :

دلايلي كه باعث مي‎شود تا دولت براي بخش‎هاي تحت تملك خود به تأسيس شركت هلدينگ مبادرت ورزد، گوناگون بوده و در ارزيابي شركت هلدينگ، اين دلايل را مي‎بايست در نظر گرفت. انتظار يك نتيجه خاص از سازماني كه براي برآورده كردن اهداف متعدد ايجاد شده است، بسيار مشكل مي‎باشد.

۱ـ اولين انگيزه براي ايجاد يك شركت هولدينگ، يافتن وسيله‎اي جهت كنترل و هدايت شركتهاي دولتي است. زيرا براي دستگاههاي دولتي، ارتباط مستقيم با شركتهاي متعدد مشكل بوده و اثر بخشي لازم را در پي ندارد.

۲ـ ايجاد ادغام به واسطه هماهنگي و يكپارچگي در بخشها و فعاليتها، دومين دليل تأسيس شركتهاي هولدينگ است.[۱]دليل منطقي وجود چنين شركتهايي، بيشتر در صرفه جوئيهاي اقتصادي، كه منجر به ادغامهاي افقي يا عمودي نهفته است، تا اصلاح شركتهاي دولتي..

۳ـ انگيزه سوم ، به عهده گرفتن مديريت و اداره سرمايه‎هاي دولتي به منظور افزايش عايدات مالي سرمايه‎گذاريهاي دولتي توسط شركت هولدينگ مي‎باشد. اين دليل نسبتاً جديد است و اگر تنها دليل نباشد؛ اما يك دليل مهم براي تاسيس شركتهاي هولدينگ در به شمار مي‎رود.

۴ـ هدف چهارم  از تشكيل شركتهاي هولدينگ، فراهم كردن زمينه انتقال شركتهاي دولتي به بخش خصوصي است، كه اين انتقال ممكن است با بازسازي و نوسازي يا بدون آن صورت گيرد.

۷ـ انگيزه آخر در اين حقيقت نهفته است كه گاهي ضرورت ايجاب مي‎كند تا شركت هولدينگ مديريت سهام دولتي (معمولاً با سهم كمتر از سهم دولت) را در شركتهاي دولتي، تا زمان واگذاري آنها به بخش خصوصي، به عهده بگيرد. اين امر يكي از اهداف عمده شركتهاي جديد هولدينگ در اروپاي شرقي است. در اين حالت ضرورت دارد كه سياست اتخاذ شده تركيبي از مديريت  ِARMS-LENGTH  ، مديريت سرمايه‎ها و اعاده مالكيت به بخش خصوصي باشد. در چنين مواردي گفته مي‎شود كه شركتهاي هولدينگ به نمايندگي از بخش خصوصي، سهام شركتها را مديريت مي‎كنند.

علت راه اندازی هلدينگ

نتیجه گیری

   تامین مالی در شرکت های هلدینگ با توجه به ماهیت عملکردی آن از اهمیت خاصی در سیستم اقتصادی کشورها برخوردار است. سازوکار راهبری شرکتی بر اجرای برنامه های توسعه ای تاثیر داشته و به عنوان مشوق یا مانع آن ظهور می کند.

انتخاب بهترین محصولات و خدمات موسسات درگیر، تلفیق بهترینها بهعنوان شایستگی کلیدي و ارائه بهترین ها به بازار بهعنوان مزیت رقابتی.

دسترسی گسترده تر به مشتریان بیشتر، شعب بیشتر، حسابهاي بیشتر، منابع بیشتر، نقاط دسترسی بیشتر.

هم افزایی در درآمدهاي مشاع و غیر مشاع.

صرفه جویی در هزینه، بهعلت صرفهجوئی در مقیاس هاي بزرگ .

. تحقق زودهنگام استراتژيهاي رشد و توسعه موسسات درگیر ادغام

استفاده از مزایاي کوچک بودن و انعطافپذیري در عین بزرگ شدن..