ثبت مؤسسات غيرتجاري

در آيين‌نامه اصلاحي ثبت مؤسسات غيرتجاري مصوب ۱۳۳۷ آمده است كه مقصود از تشكيلات و مؤسسات غيرتجارتي مذكور در ماده ۵۸۴ قانون تجارت كليه تشكيلات و مؤسساتي است كه براي مقاصد غيرتجارتي از قبيل امور علمي يا ادبي يا امور خيريه و امثال آن تشكيل مي‌شود اعم از آنكه مؤسسين و تشكيل‌دهندگان قصد انتفاع داشته يا نداشته باشند.تشكيلات و مؤسسات مزبور مي‌توانند عناويني از قبيل انجمن، جمعيت و …………. و امثال آن انتخاب نمايند و اتخاذ عناويني كه اختصاص به تشكيلات دولتي و كشوري دارد براي مؤسسات ممنوع مي‌باشد.

 ثبت مؤسسات غيرتجاري

جهت ثبت شرکت و ثبت برند با مشاوران ما تماس بگیرید.

مؤسسات به دو دسته تقسيم مي‌شوند:

۱ – مؤسساتي كه مؤسسين قصد جلب منفعت و تقسيم بين خود دارند و اينگونه مؤسسات مؤسسات انتفاعي غيرتجارتي ناميده مي‌شوند و ثبت آنها در بعضي موارد محتاج مجوز مي‌باشد.

۲ – مؤسساتي كه مؤسسين آنها قصد جلب منفعت و تقسيم بين خود را ندارند، اينگونه مؤسسات مؤسسه غيرانتفاعي ناميده مي‌شوند و بايستي قبل از ثبت، مجوز از نيروي انتظامي دريافت نمايند.

مؤسسات اصولآ و ذاتآ غيرتجارتي مي‌باشند فلذا مؤسسين و مديران مجاز به انجام امور تجارتي كه اختصاص به شركت‌ها و تجار دارد نمي‌باشند.

مؤسسات قابل تبديل به انواع شركت‌هاي بازرگاني نمي‌باشند.

مؤسسات بايستي هر ساله دفاتر قانوني (دفتر روزنامه و دفتر كل) تهيه نموده و حساب‌هاي خود را در آن درج نمايند.

روش و مراحل ثبت مؤسسات غیر تجاری

الف:

۱ –  چاپ  تقاضانامه ثبت مؤسسه غيرتجارتي از سایت پذیرش ثبت تاسیس به آدرس http://irsherkat.ssaa.ir و امضاء ذيل آن توسط كليه شركاء.

۲- چاپ اساسنامه  از سایت پذیرش ثبت تاسیس به آدرس http://irsherkat.ssaa.ir و امضاء ذيل آن توسط كليه شركاء.

۳-چاپ  صورتجلسه موسسین  از سایت پذیرش ثبت تاسیس به آدرس http://irsherkat.ssaa.ir و امضاء ذيل آن توسط كليه شركاء.

نکته : چاپ موارد فوق پس از ورود به سامانه یاد شده و تکمیل فرم های الکترونیکی امکان پذیر می باشد.

ب:چند نام انتخاب و  در فرم الکترونیکی مربوطه در سامانه پذیرش ثبت تاسیس به آدرس http://irsherkat.ssaa.ir   تایپ می شود . به نکاتی که در این فرم اشاره شده دقت شود.

ج: مدارك

۱ – اساسنامه ۲ جلد

۲ – صورتجلسه مجمع مؤسس ۲ برگ

۳ – تقاضانامه ۲ برگ

۴ – فتوكپي شناسنامه شركاء

۵ – موافقت نامه مراجع در صورتي كه صادر شده باشد.

پس از تکمیل فرم های الکترونیکی و پذیرش نهایی در سامانه به آدرس اینترنتی یاد شده ،  مرحله تعیین نام توسط ثبت شرکت ها انجام می شود و به متقاضی ابلاغیه ای مبنی بر رد یا تایید نام صادر می شود. در صورتیکه نام تایید شده باشد از متقاضی خواسته می شود تا مدارک فوق را به آدرس ثبت شرکت ها پست سفارشی نماید و بارکد پستی را در سامانه درج کند. متقاضی تا دریافت ابلاغیه بعدی منتظر می ماند .

د:

۱ – در صورتي كه مدارك داراي نقص و يا اشكال در هنگام تنظيم باشد نسبت به رفع ايراداتي كه كارشناس اعلام نموده اقدام شود  . بدین ترتیب که اگر سامانه امکان پذیرش اصلاحی داده باشد به این امر مبادرت نموده و اگر ایرادات اساسی بوده و منجر به رد درخواست شده ، متقاضی می بایست مدارک خود را تحویل گرفته و پس از رفع ایرادات مجددا در صورت تمایل درخواست خود را ارسال دارد. در صورتیکه نام تایید شده باشد در فرم تعیین نام الکترونیکی مربوط به  درخواست بعدی به این موضوع با ذکر شماره پیگیری درخواست قبلی اشاره نماید.

 ۲ – در صورتي كه موضوع مؤسسه نياز به اخذ مجوز از مرجع خاصي داشته باشد برگ استعلام را اخذ و پس از ثبت آن در دبيرخانه به مرجع نامبرده در برگ استعلام مراجعه و پس از اخذ پاسخ استعلام، آن را به همراه ساير مدارك تحويل قسمت پذيرش نمائيد.

ه:

در صورتي كه مدارك كامل بوده و نواقصي در آن وجود نداشته باشد كارشناس آگهي آن را تهيه و  برای متقاضی ابلاغیه صادر تا برای تایید پیش نویس آگهی ، پرداخت هزینه و مراجعه به بخش ثبت دفتر الکترونیکی مراجعه کند.

د:

با امضا  یک نسخه آگهی الکترونیکی  ، کار ثبت در دفتر الکترونیک انجام شده و یک نسخه آگهی در اختیار متقاضی قرار می گیرد .

ه:

كار ثبت مؤسسه پس از ثبت در دفتر الکترونیکی  به پايان رسيده و نسخه مربوط به درج در روزنامه كثيرالانتشار به قسمت  پست  تحويل گردد و نسخه مربوط به روزنامه رسمي با ثبت نام در سایت اینترنتی  آن شرکت قابل چاپ خواهد بود.

نسخه ای از آگهی در اختیار متقاضی قرار می گیرد.

و:

در صورتي كه در نظر باشد تغييراتي در مؤسسه صورت داده شود با استفاده از نمونه صورتجلسات  در خصوص ثبت تغييرات  و از طریق سامانه پذیرش الکترونیکی اقدام گردد.

مدارك لازم براي ثبت مؤسسه غير تجاري:

۱ – چاپ  دو نسخه تقاضانامه ثبت مؤسسه غير تجارتي از سامانه پذیرش ثبت تاسیس به آدرس http://irsherkat.ssaa.ir و امضاء ذيل آن توسط كليه شركاء

۲ –چاپ دو نسخه  اساسنامه مؤسسه غير تجارتي از سامانه پذیرش ثبت تاسیس به آدرس http://irsherkat.ssaa.ir و امضاء ذيل كليه صفحات آن توسط كليه شركاء

۳ – چاپ دو نسخه  صورتجلسه مجمع مؤسسين   از سامانه پذیرش ثبت تاسیس به آدرس http://irsherkat.ssaa.ir و امضاء ذيل آن توسط كليه شركاء

۴ – فتوكپي صفحه اول شناسنامه كليه شركاء (در صورتي كه شناسنامه داراي توضيحاتي باشد از صفحه مذكور نيز كپي گرفته شود).

۵ – اخذ مجوز در رابطه با موضوع فعاليت مؤسسه غير تجارتي در صورت لزوم

۶ – در صورتي كه مؤسسه غيرتجارتي در شهرستاني ديگر شعبه داشته باشد يك نسخه اضافي از مدارك فوق‌الذكر تهيه تا پس از ثبت به اداره ثبت شهرستان مربوطه ارسال گردد.

نکته : متقاضی پس از ورود به سامانه پذیرش ثبت تاسیس به آدرس http://irsherkat.ssaa.ir  و تکمیل فرم های الکترونیکی می تواند مدارکی همچون تقاضانامه ، اساسنامه و صورتجلسه مجمع موسسین را پرینت گرفته و به امضای ذینفعان برای ارسال به ثبت شرکت ها برساند.

ثبت مؤسسات غيرتجاري

قوه قضاییه

سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

اداره کل ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری

بسمه تعالی

تقاضانامه ثبت موسسات غیر تجاری

امضا کنندگان ذیل ، ثبت موسسه      موسسین        را با مشخصات مذکور در این برگ تقاضا می نماییم :

 • نام موسسه :                                                                                                                                                                                                                                   ( نام موسسه پس از   تائید  اداره تعیین نام  بطور کامل قید شود    )
 • موضوع موسسه :                                                             (در این قسمت موضوع فعالیت موسسه بطور کامل نوشته شود )

 • تابعیت : (دولت جمهوری اسلامی ایران)
 • مرکز اصلی موسسه و نشانی صحیح آن:

تهران                                                                                                                  خیابان                                                                                                                                                             کوچه                                                                                                                                                                 پلاک                                                                                                                                                                       کدپستی

 • اسامی موسسین ( مشخصات کامل قید شود )

 • آقا/ خانم                                                                                                                                                       فرزند                                                                                                                                                                      متولد                                                                                                                                           شماره شناسنامه                                                                                                                 نشانی محل اقامت
 • آقا/ خانم                                                                                                                                                       فرزند                                                                                                                                                                      متولد                                                                                                                                           شماره شناسنامه                                                                                                                 نشانی محل اقامت
 • آقا/ خانم                                                                                                                                                       فرزند                                                                                                                                                                      متولد                                                                                                                                           شماره شناسنامه                                                                                                                 نشانی محل اقامت
 • تاریخ تشکیل موسسه : ( از تاریخ ثبت بمدت نامحدود)
 • مدیر یا مدیران و اشخاصیکه در موسسه حق امضا دارند
 • آقا/خانم                                                                                                   به سمت                                                                                                                                                                      ۲- آقا / خانم                                                                                                                                                                به سمت
 • دارائی موسسه ومیزان دارائی هر یک از موسسین
 • آقا/ خانم                                                                                                     دارای                                                                                                                            ریال سهم الشرکه
 • آقا/ خانم                                                                                                   دارای                                                                                                                          ریال سهم الشرکه
 • آدرس شعب موسسه ( در صورت تاسیس در سایر شهرستان ها )

در صورتیکه موسسه دارای شعبه در شهرستان ها می باشد  محل شعبه در شهرستان مربوطه دقیقا نوشته شود

 • نام مدیر یا مدیران شعب :

امضا موسسین ( کلیه موسسین و مدیران در ذیل تقاضانامه را امضا نمایند)