شرکت مختلط سهامی چيست ؟

شرکت مختلط سهامی، شرکتی است که اعضای آن شامل شرکای سهامی و یک یا چند شریک ضامن است به طور کلی از ترکیب دو شرکت سهامی و شرکت تضامنی شرکت مختلط سهامی شکل می گیرد.

شرکای سهامی کسانی هستند که سرمایه آن ها به صورت سهام یا قطعه های سهام به صورت مساوی است و شریک ضامن شریکی است که، زمانی که قرض ها از دارایی شرکت فراتر رود مسئول پرداخت تمام قروض در مقابل طلبکاران است و اگر تعداد ضامن ها زیاد باشد، برای مدیریت روابط بین آن ها و پاسخگویی در مقابل طلبکاران از قوانین شرکت تضامنی تبعیت می کنند.

نام شرکت مختلط سهامی:

نام شرکت سهامی مختلط شامل عبارت “مختلط” و لاقل “اسم یکی از شرکا” ضامن باید باشد.

اداره شرکت مختلط سهامی:

شرکت های مختلط سهامی دارای مجمع عمومی می باشند که شامل تمام سهامداران شرکت می باشد. این مجمع حق مدیریت شرکت را ندارند ولی مدیریت شرکت مختلط سهامی به عهده شرکای ضامن است زیرا مسئولیت بیشتری نسبت به ضمانت خودشان دارند و برای شرکت دلسوزتر می باشند.

علاوه بر آن عموماً شرکت های مختلط سهامی موقعی پیدا می شوند که تاجری برای تجارت احتیاج به پول دارد و سهامی منتشر می نماید که دارنده آن درمنافع شریک و مسئولیت او تا اندازه سهامی باشد که تعهد نموده بنابراین حاضر نخواهد بود که اداره امور تجارت خود را که فعلاً به شکل مختلط در آمده به دست دیگری بسپارد.

ثبت شرکت مختلط سهامی

تفاوت شركت مختلط سهامی با غيرسهامی :

در شركت مختلط غیرسهامی سهم شریك با مسئولیت محدود به قطعات سهام تقسیم نمی شود و آزادانه قابل معامله نیست و شخصیت شركای با مسئولیت محدود در شركت مدنظر است در صورتی كه در شركت مختلط سهامی شركای با مسئولیت محدود به صورت سهم در می آید و مانند سهام شركت های سهامی قابل نقل وانتقال است و شخصیت شركای صاحب سهم از اهمیت برخوردار نیست و هر صاحب سهمی شریك شركت محسوب می شود.
به همین ترتیب شركت مختلط همه مزایای شركت مختلط غیر سهامی را داراست با این مزیت كه معامله سهام در ان كاملا آزاد می باشد.

طلبکاران شرکت:

درباره شرکاء ضامن در این قبیل شرکت ها تا زمانیکه که شرکت منحل نشده پرداخت قروض آن باید از خود شرکت به عمل آید و پس از انحلال، طلبکاران شرکت می توانند برای طلب خود به شریک یا شرکاء ضامن رجوع نمایند. تا زمانی که قروض شرکت از دارائی آن تأدیه نشده هیچ یک از طلبکاران شخصی شرکاء ضامن حقی بر دارائی شرکت ندارند. هر گاه شرکاء سهامی از بابت بقیه قیمت سهام تعهدی نموده اند که پرداخت نشده پس از انحلال، طلبکاران می توانند به آنها رجوع و تا تأدیه تمام قیمت سهام، طلب خود را وصول نمایند و اضافه بر آن حقی نخواهند داشت. در موردی که شرکت ورشکست شود این حق با مدیر تسویه خواهد بود.
ورشکستگی هیچ یک از شرکاء ضامن موجب انحلال شرکت نخواهد بود مگر این که مدت شش ماه از تقاضا مدیر تسویه گذشته و شرکاء ضامن مدیر تسویه را از انحلال منصرف نکرده باشند.

هر شرکت مختلط سهامی که در آن رعایت موارد زیر نشده باشد باطل است:

 • هر گاه سرمایه شرکت (آن قسمتی که سهامی است) از دویست هزار تجاوز کند و سهام یا قطعات آن کمتر از یکصد ریال و حتی کمتر از پنجاه ریال باشد.
 • در صورتی که قبل از پرداخت نصف قیمت سهام(سهام بی نام)،سهام یا موقتی تصدیق بی اسم انتشار یافته باشد.
 • اگر چیزی که در ازاء سهام غیر نقدی داده شده تماماً تحویل داده نشده باشد مسلم است تقویم آن هم قبل از تحویل باید به عمل آید.
 • هرگاه مدیر شرکت مستندات وقوع شرکت را به ضمیمه یک نسخه اساسنامه و شرکتنامه و صورت اسامی شرکاء به اداره ثبت برای ثبت شرکت نداده باشد.

ذینفع می تواند در موارد فوق به دادگاه مراجعه و حکم ابطال شرکت را تقاضا نماید و اگر خسارتی از این حیث متوجه او شده باشد مطالبه کند ولی شرکاء در مقابل اشخاص خارج نمی توانند به این بطلان استناد نموده و از اجرای تعهدات خود سرپیچی نمایند.

انحلال شرکت مختلط سهامی :

 • موارد انحلال شرکت مختلط سهامی طبق ماده ۱۸۱ قانون به شرح زیر است:
 • وقتی شرکت هدفی را که برای آن تشکیل‌شده بود انجام داده، یا انجام آن غیرممکن باشد.
 • زمانی که تاریخ انقضا شرکت گذشته باشد.
 • درصورتی‌که شرکت ورشکست شود.
 • برحسب تصمیم مجمع عمومی به اکثریت آراء و رضایت شرکا ضامن باشد.
 • در صورت فوت یا محجوریت یکی از شرکا ضامن، مشروط به این‌که انحلال شرکت در این موارد در اساسنامه تصریح‌شده باشد.
 • بعضی از علماء حقوق تجارت عقیده دارند که هرگاه شریک ضامن منحصربه‌ فرد باشد و به علت فوت یا محجوریت از شرکت خارج شود سایر شرکا می‌توانند شریک ضامن دیگری به‌جای او معلوم و شرکت را ادامه دهند.

مدارک شرکت مختلط سهامی برای ثبت:

 1. یک نسخهٔ مصدق از شرکت‌نامه
 2. یک نسخهٔ مصدق از اساسنامه
 3. اسامی مدیر یا مدیران شرکت
 4. نوشته‌ای با امضای مدیر شرکت، حاکی از تعهد پرداخت تمام سرمایه و پرداخت واقعی لااقل ثلث از آن سرمایه
 5. سوابق مصدق از تصمیمات مجمع عمومی در موارد مذکور در مواد ۴۰، ۴۱ و ۴۴
 6. نوشته‌ای با امضای مدیر شرکت، حاکی از پرداخت تمام سرمایهٔ نقدی شرکای ضامن و تسلیم تمام سرمایهٔ غیر نقدی با تعیین قیمت سهم‌های غیر نقدی

در صورت داشتن هر گونه ابهام و سوال راجع به شرکت های مختلط سهامی با مشاورین ما در تهران ثبت تماس بگیرید .

تهران ثبت در تمام مراحل آشنایی با شرکت و ثبت و پیگیری تمام مراحل شما را یاری میکند.