شرکت سهامی عام چیست؟

کامل ترین و مهمترین نوع شرکت سهامی، شرکت سهامی عام می باشد. اینگونه شرکت ها برای انجام پروژه های بزرگ و مهم مانند استخراج معادن، تجارت با کشورهای خارجی، تاسیس کارخانه، احداث سد، بانک و … تشکیل می گردد. واضح است که برای انجام چنین پروژه هایی نیازبه سرمایه زیادی می باشد و سرمایه فردی کفاف انجام اینگونه پروژه ها را نمی دهد. شرکت سهامی عام  به شرکتی می گوییم که موسسان آن قسمتی از سرمایه شرکت را از طریق فروش سهام به مردم تامین نمایند. بدین منظور لازم است که حداقل ۳۵% از مبلغ تعهد شده را در حسابی در بانک به نام شرکت در شرف تاسیس واریز کرده و اظهارنامه و اساسنامه و طرح اعلامیه پذیره نوسیس سهام را به سازمان ثبت شرکت ها تحویل دهد. مابقی سرمایه شرکت از طریق بورس اوراق بهادار داد و ستد می شود. لازمه اینکه یک شرکت در سازمان بورس پذیرفته شود، سرمایه و اعتبار بسیار قوی می باشد. صاحبان سهام اینگونه شرکت ها می توانند سهام خود را در بورس به فروش برسانند و مالکیت خود را به دیگران واگذار نمایند. بنابراین نقل و انتقال سهام بسیار آسان بوده و منوط به رضایت دیگر سهامدارن نمی باشد. بنابراین در مرحله اول سود سرمایه گذاری یا انجام فعالیت های عمرانی به سهامداران می رسد و در مرحله دوم باعث رونق و آبادانی کشور می گردد. یکی از نکاتی که یک ثبت شرکت سهامی عام باید رعایت شود، استفاده از نام ” سهامی عام ” بعد از نام شرکت در تمامی اوراق و اطلاعیه ها و آگهی های شرکت باید به شکل خوانا درج شود و همچنین سرمایه در بدو تاسیس حداقل باید ۵ ملیون ریال باشد اگر بنا به شرایطی از این مبلغ کمتر بود باید نهایتاً تا یک سال سرمایه شرکت را به اندازه مقرر شده افزایش دهند و در صورتی که نتواند این امر را انجام دهد، شرکت سهامی عام باید به دیگر شرکت های موجود در قانون تجارت تبدیل شود، در غیر اینصورت هر سهامدار یا ذینفعی می تواند انحلال شرکت سهامی عام را از دادگاه دارای صلاحیت، تقاضا نماید.

ثبت شرکت سهامی عام

ثبت شرکت سهامی عام

ثبت شرکت سهامی عام

 • حداقل ۲۰% از سرمایه باید تعهد شود و لااقل ۳۵% از مبلغ تعهد شده را باید به حساب شرکت سهامی عام در شرف تاسیس در بانک واریز شود.
 • تمامی موسسین اظهارنامه ضمیمه طرح اساسنامه و طرح اعلامیه پذیره نویسی سهام را باید امضا نمایند و به اداره ثبت شرکت ها تحویل دهند تا رسید دریافت نمایند.
 • اگر قسمتی از تعهد موسسین به شکل غیر نقدی باشد، باید عین آن یا مدارک مالکیت آن را همان بانکی که برای پرداخت مبلغ نقدی حساب باز شده است تودیع نمایند و گواهی بانک را به همراه اظهارنامه و مدارک گفته شده به اداره ثبت شرکت ها تحویل دهند.
 • طبق ماده ۱۰ قانون تجارت، اداره ثبت شرکت ها مدارک دریافت شده که همان اظهارنامه و ضمایم مربوطهه با آن می باشد را باید مطالعه نماید و آنها را با قانون مطابقت دهد و در صورتی که مغایرتی نباشد اجازه انتشار اعلامیه پذیره نویسی را صادر نماید. اعلامیه ذکر شده توسط موسسین جراید آگهی می گردد و در بانکی که تعهد سهام نزد وی می باشد در معرض دید عموم قرار می گیرد.
 • کسانی که مایل به خرید سهام می باشند باید ظرف مهلت اعلام شده به بانک مراجعه نمایند و ورقه تعهد سهام را امضا نمایند و مبلغ مشخص شده را پرداخت نمایند و رسید دریافت کنند. ورقه تعهد سهام در دو نسخه تنظیم می شود و با امضای پذیره نویس یا مقام قانونی خواهد بود که نسخه اول در بانک نگهداری می شود و نسخه دوم با قید رسید وجه و مهر و امضای بانک پذیره نویس تحویل میشود اگر ورقه تعهد سهم را در جای دیگری پذیره نویسی کنند باید سمت و نشانی و هویت کامل شخص دقیقا در ورقه درج گردد و مدارک مربوطه ضمیمه ورقه تعهد سهم باید شود. امضای ورقه سهم  دلالت بر قبول اساسنامه شرکت و تمامی تصمیمات مجمع عمومی صاحبان سهام می باشد.
 • پس از انقضای مهلت پذیره نویسی یا تمدید آن، موسسین حداکثر یک ماه تعهدات پذیره نویسان رسیدگی کرده و بعد از احراز تعهد صحیح سرمایه شرکت که حداقل ۳۵% آن پرداخت شده باشد، مجمع عمومی موسس را دعوت خواهند کرد.
 • بررسی احراز پذیره نویسی کلییه سهام شرکت و پرداختی های لازم و تصویب اساسنامه توسط مجمع عمومی انجام می گیرد و مدیران و بازرسان شرکت نیز توسط مجمع عمومی انتخاب می گردد.
 • مدیران و بازرسان باید به شکل کتبی قبولی خود را اعلام کنند تا شرکت به شکل قانونی تشکیل گردد تا اعلامیه قبولی آنها به شکل کتبی در مدارک ثبت شرکت باشد.
 • کلیه مدارک شامل اساسنامه ای که در مجمع عمومی تصویب شده است و اعلامیه قبولی مدیران و بازرسان به همراه صورتجلسه مدیران و دیگر مدارک مورد نیاز ثبت شرکت سهامی عام باید به اداره ثبت شرکت ها تحویل گردد.

نکته: اگر شرکت نهایتا تا ۶ ماه بعد از تاریخ تحویل اساسنامه به اداره ثبت شرکت ها به ثبت  نرسد، هر کدام از موسسین یا پذیره نویسان می توانند به اداره ثبت شرکت ها مراجعه نموده و گواهینامه ای مبنی بر عدم ثبت شرکت سهامی عام بگیرند و به بانکی که تعهد سهام و سایر وجوه به آن پرداخت می شود برده تا دیگر موسسین و پذیره نویسان به بانک مراجعه نمایند و تعهد نامه و وجوه پرداختی را بازپس گیرند و به این شکل تمامی هزینه هایی که برای تاسیس شرکت انجام شده است را پس می گیرند.

مدارك لازم جهت كسب اجازه پذیره نویسی شركت در شرف تاسیس سهام عام از مرجع ثبت شركت ها

 • دو نسخه طرح اظهارنامه شركت سهامی عام
 • دو نسخه طرح اساسنامه شركت سهامی عام
 • دو نسخه طرح اعلامیه پذیره نویسی
 • تصویر برابر با اصل مدارک احراز هویت
 • گواهی بانكی مبنی بر واریز حداقل ۳۵% سرمایه تعهد شده توسط موسسین
 • فتوكپی شناسنامه موسسین
 • اصل مجوز فعالیت از مراجع ذیربط در مواردی که ثبت موضوع نیاز به مجوز داشته باشد
 • اصل مجوز اولیه از سازمان بورس و اوراق بهادار
 • تکمیل فرم تعیین نام به ترتیب اولویت نامهای پیشنهادی

مدارك لازم جهت ثبت شركت سهام عام

 • دو نسخه اظهارنامه
 • دو نسخه اساسنامه که تصویب مجمع عمومی مؤسس رسیده باشد

توضیح: اینكه در ثبت شرکت سهامی عام از طرح اساسنامه این مجلد می توان بعنوان اساسنامه استفاده نمود ودر این مرحله ماده ۶ اساسنامه سرمایه ای كه هنگام پذیره نویسی تعهد شده اضافه ۲۰% سرمایه تعهد شده توسط موسسین قید گردد.

 • دو نسخه صورتجلسه مجمع عمومی موسسین
 • دو نسخه صورتجلسه هیات مدیره (تعداد مدیران حداقل پنج نفر میباشد(
 • آگهی دعوت مجمع موسسین روزنامه تعیین شده
 • فتوكپی شناسنامه مدیران ( مورد اشخاص حقوقی ارائه برگ نمایندگی الزامی است)
 • گواهی بانكی مبنی بر واریز حداقل ۳۵% سرمایه شركت
 • ارائه مجوز یا موافقت اصولی یا مجوز از مراجع ذیصلاح صورت نیاز

توجه :

 • حداقل سرمایه در ثبت شرکت سهامی عام مبلغ پنج میلیون ریال باشد.
 • حداقل ۲۰% سرمایه تعیین شده توسط موسسین تعهد گردد و ۳۵% از میزان تعهد شده پرداخت گردد.
 • اظهارنامه و طرح اساسنامه و طرح اعلامیه پذیره نویسی امضای موسسین رسیده باشد.
 • اخذ و ارائه مجوز ثبت شرکت سهامی عام  از مراجع ذیصلاح در صورت نیاز