ادغام تلفیق هلدینگ

تركيب واحدهاي تجاريیا ادغام تلفیق هلدینگ ، مانند ديگر فعاليت‎هاي اقتصادي، بخشي از استراتژي‎هاي مديريتي براي حداكثر كردن سود بنگاه اقتصادي است. تامین مالی به عنوان موضوع مرتبط در اجرای برنامه های توسعه ای از اهمیت خاصی برخوردار است.براي افزايش توان رقابت و حضور در بازارهاي جديد و رشد توسعه، تركيب واحدهاي اقتصادي – تجاري به سرعت در فضاي اقتصادي جوامع در حال رشد است. بمنظور بهره جويي از ويژگيهاي متفاوت حقوقي انواع اشكال تركيب و بر مبناي انگيزه هاي متفاوت از تركيب هاي تجاري بنگاه هاي اقتصادي اقدام به تركيبات تجاري زير یا ادغام تلفیق هلدینگ مي نمايند.در جوامعي كه سرمايه‌گذاري نقش حياتي در اقتصاد ملي بازي مي‌كند، سرمايه‎گذاران نمي‎توانند فعاليت‎هاي خود را صرفاً در زمينه‎هاي خاصي محدود كنند. لذا بدليل گسترش دامنه فعاليتها و با نگرش تخصصي و حرفه‎اي، اين فعاليت‎ها را در قالب شركتهاي متعدد تفكيك مي نمايند و در تلاش براي حداكثر كردن سود از طريق انجام كليه فعاليت‎ها در چارچوب گروه و در زنجيره فعاليت‎هاي مكمل يكديگر در قالب شركتهاي تخصصي سرمايه‎گذاري عمل مي كنند.يك شركت مادر تخصصي (هلدینگ يا دارنده حق كنترل) بيشتر نقش ستادي ايفاء مي كند. به عبارت ديگر، شركتهاي مادر به كنترل و اداره سرمايه‎گذاري‎ها و سياست‎گذاري براي شركتهاي زيرمجموعه مي‎پردازند. در شركتهاي مادر تخصصي، هدف از سرمايه‎گذاري، افزايش ثروت سرمايه‎گذار از طريق كسب سود و بالا بردن ارزش سرمايه مي باشد.

ادغام تلفیق هلدینگ

جهت ثبت شرکت و ثبت برند با مشاوران ما تماس بگیرید.

 

ویژگی های توصیفی هلدینگ:

تركيب واحدهاي تجاري، مانند ديگر فعاليت‎هاي اقتصادي، بخشي از استراتژي‎هاي مديريتي براي حداكثر كردن سود بنگاه اقتصادي است. براي افزايش توان رقابت و حضور در بازارهاي جديد و رشد توسعه، تركيب واحدهاي اقتصادي  تجاري به سرعت در فضاي اقتصادي جوامع در حال رشد است. اندازه و مقياس بنگاه‎ها، در شرايط رقابت شديد بازار به صورتي آشكار به موضوعي حساس تبديل شده است. اين افزايش مي‎تواند سود و منافع بيشتري از محل فروش و دستيابي به بازارهاي جديد فراهم كند. حتي با كاهش حاشيه سود و رقابتي‎تر شدن بازارها اين منافع قابل حصول خواهد بود.

ویژگیهای توصیفی تلفيق:

هر گاه دو يا چند شركت به گونه‎اي تركيب شوند كه در نتيجه آن، كليه شرکت های عضو تركيب منحل شده و همزمان با انحلال آنها شركت جديدي ايجاد شود به گونه‎اي كه كليه دارايي‎ها و بدهي‎هاي شركت تركيب شونده در اختيار شركت جديد قرار گيرد، تركيب از نوع تلفيق مي‎باشد و تاسيس شركت جديد همزمان با انحلال شركت‎هاي تركيب شونده صورت مي‎گيرد.

 

 

ویژگیهاي توصیفی ادغام:

هر گاه دو يا چند شركت به گونه‎اي تركيب شوند كه در نتيجه آن کلیه شرکت های عضو

 ترکیب جزء یکی از آن ها منحل شده و کلیه دارائی ها و بدهی ها به شرکت جدید تعلق می گیرد.

انواع ادغام

۱٫ادغام رقیق کننده : دراین حالت یک شرکت با P/E پایین , شرکتی با P/E بالا را خریداری و خود را ادغام میکند . P/E یا نسبت قیمت به سود یكی از افزارهای قدیمی و عموما” پر استفاده به منظور ارزش گذاری سهام است.

 ۲٫ادغام تقویت کننده : دراین حالت یک شرکت با P/E بالا  , شرکتی با P/E پایین را خریداری تا از این طریق وضعیت این نسبت را در شرکت بهبود بخشد .

 1. ادغام افقی : عبارت است از اغدام دو شرکت که کار مشابه دارند ود در رشته هم سنخ فعالیت میکنند.
 2. ادغام عمودی :بیانگر ادغام دو شرکت است که فعالیت و محصول یکی از آن ها پیش نیاز فعالیت ومحصول شرکت دیگر است .
 3. ۵. ادغام همگون : به معني ادغام دو شرکت است که فعاليت آنها به همديگر مربوط است. در این حالت، فعالیت یا محصول یک شرکتنه رقیب بلکه مکملفعالیت یا شرکت دیگر میباشد.
 4. ۶. ادغام غیر همگون : هر گاه دو شرکت با رشته فعالیت مختلف و غیرهمگون با یکدیگر ادغام شوند این ادغام از نوع غیر مرتبط تلقی میشود.

 

استراتژي ها و برنامه های پیش بر در ادغام

 • جایگاه یابی متناسب براي همکارانRight-sizing)) به جاي تعدیل نیروها .(Down-sizing)
 • افزایش سهم ازبازار با تکیه برسینرژی حاصل از تجمیع توان وامکانات موسسات ادغام شونده
 • ایجاد سازمان یادگیرنده و تاکید بر کار تیمی
 • ایجاد بنگاه حاصل از ادغام با چابکی بیشتر نسبت به موسسات ادغام شونده
 • برنامه ریزي مالی متناسب با افزایش سرمایه و حجم داراییها (بالا رفتن توان مالی)
 • تنوع خدمات، محصولات و فعالیت ها
 • گسترش حوزه جغرافیائی خدمت رسانی
 • مستند سازی فرآیند ادغام در جهت ثبت و حفظ دانش سازمانی مربوط
 • تدوین منشور ارزشی و اصول بنیادین و برنامه ریزی اشاعه آن ضمن فرهنگ سازی سازمانی
 • تعریف و استقرار مزیت مبتنی بر ارزش از دیدگاه مشتری در طول ادغام (وپس از آن)

  مفاهیم کلیدی ادغام

 • توانایی و قابلیت استراتژیک برای ایجاد شایستگی کلیدی و مزیت رقابتی برای بنگاه اقتصادی و ارزش آفرینی همزمان براي کلیه گروه های ذينفع از ادغام.
 • تعهد به اتخاذ و اجراي استراتژی برد- برد، برای کلیه ذينفعان بنگاههای درگیر ادغام از جمله: سهامداران، مشتریان، منابع انسانی و جامعه.
 • باور به رشد جهشی، مهندسی شده و خردمندانه در یک دوره زمانی بسیار کوتاه.
 • تأکید بر جنبه ها و تعاملات انسانی و تناسب فرهنگی همزمان با مدیریت جنبه هاي حقوقی و عملیاتی ادغام.
 • به جای تغییرات تدریجی (Incremental Change) باور به ایجاد تغییرات بنیادي (Fundamental Change) در مدیریت ساختار و عملیات بنگاه.

 

 

علت های شکست ادغام

۱٫ساختار مدیریتی غیرکارآمد، غیر شفاف، گنگ و وجود ابهامات زیاد.

۲٫فقدان استراتژی ارتباطات جامع؛ از دست دادن (همراهی و همکاري منابع انسانی).

۳٫تمرکز بیش از حد روی فعالیت های ادغام و فراموش کردن مشتریان.

۴٫فقدان برنامه جامع ادغام.

۵٫عدم توجه کافی به صرفه جویی های ممکن در ادغام.

۶٫ضعف در موضوعات مرتبط با تلفیق و ادغام فنآوری اطلاعات، بانکداري متمرکز و …

۷٫عدم ایجاد تغییر در فعالیت های روزمره، حفظ استقلال و جدایی دو یا سه بانک درحال ادغام. (ادغام صوري نه محتوایی)

تركيب واحدهاي تجاري به اشكال مختلفي صورت مي‎گيرد. لكن به منظور حداكثر كردن سود، در تركيب واحدهاي تجاري ويژگي‎هاي ذيل وجود دارد:

۱ـ ادغام توليدات يك بنگاه با خدمات توزيع و يا فرايند تكميل توليدات در بنگاهي ديگر.

۲ـ صرفه‎جويي در هزينه‎ها از طريق حذف تسهيلات يا كاركنان مازاد.

۳ـ توان ورود سريع محصولات يا خدمات در بازارهاي داخلي و خارجي.

۴ـ بهره‎گيري از صرفه‎جويي ناشي از مقياس بمنظور افزايش توان رقابت و ارتقاء كارآيي.

۵ـ امكان دسترسي به منابع مالي جديد با هزينه كمتر .

۶ـ كاهش خطر (ريسك) تجاري از طريق تنوع بخشيدن به نوع فعاليت‎ها.

روشهاي تركيب بنگاه‎ها و واحدهاي اقتصادي‎ـ تجاري را از سه نقطه نظر مي‎توان مد نظر قرار داد:

۱ـ تركيب عرضي (يا افقي) : در اين حالت، بنگاه‎هاي اقتصادي ـ تجاري رقيب، هم صنعت و فعاليت مشابه با يكديگر تركيب مي گردند.

۲ـ تركيب طولي (يا عمودي) : در اين حالت، بنگاه هاي اقتصادي ـ تجاري مكمل يكديگر در يك زنجيره توليد يا خدمات با يكديگر تركيب مي گردند.

۳ـ تركيب مجتمع (يا متنوع): در اين حالت، بنگاه هاي اقتصادي ـ تجاري با فعاليتهاي متفاوت و بمنظور دسترسي به بازارهاي جديد با يكديگر تركيب مي گردند. شركت‎هاي بزرگ فرامليتي كه در حال حاضر در زمينه‎هاي مختلف صنعتي و بازارهاي گوناگون حضور دارند نمونه اي از چنين تركيب هايي هستند.

         بمنظور بهره جويي از ويژگيهاي متفاوت حقوقي انواع اشكال تركيب و بر مبناي انگيزه هاي متفاوت از تركيب هاي تجاري بنگاه هاي اقتصادي اقدام به تركيبات تجاري زير مي نمايند.

تلفيق: هر گاه دو يا چند شركت به گونه‎اي تركيب شوند كه در نتيجه آن، كليه شركت‎هاي عضو تركيب منحل شده و همزمان با انحلال آنها شركت جديدي ايجاد شود به گونه‎اي كه كليه دارايي‎ها و بدهي‎هاي شركت تركيب شونده در اختيار شركت جديد قرار گيرد، تركيب از نوع تلفيق مي‎باشد و تاسيس شركت جديد همزمان با انحلال شركت‎هاي تركيب شونده صورت مي‎گيرد.

ادغام تلفیق هلدینگ

شركت مادر (هلدینگ)

تعاريف و تعابير متعددي براي شركتهاي مادر (هلدینگ) و شركتهاي فرعي (تابعه) آنها در متون مختلف ارائه شده است:

۱ـ شركت هلدینگ، يك شركت سهامي است كه مالكيت سهام شركت ديگري را در اختيار دارد. يعني، شركتهاي هلدینگ زماني بوجود مي‎آيند كه شركتي از طريق خريد تمام يا اكثريت سهام داراي حق راي شركت ديگر، آن را تحصيل نمايد.

 ۲ـ مينز و بن برايت بر اساس جديدترين مطالعات تحقيقي خود مي‎نويسند: “شركتهاي هلدینگ كاراترين ابزار براي تركيب اموال دو يا چند شركت مستقل، بمنظور كنترل و مديريت يگانه مي‎باشند كه تا كنون ابداع شده است”.

۳ـ  شركت هلدینگ، شركتي است كه تمامي سهام داراي حق راي (سهام عادي و انواع خاصي از سهام ممتاز) شركت ديگري را در اختيار داشته باشد و در اين حالت به شركت مملوك، شركت فرعي تمليك شده گويند. همچنين شركتهاي فرعي يك سيستم هلدینگ تحت عنوان شركتهاي وابسته يا شركتهاي عملياتي نيز شناخته مي‎شوند. اين شركتها هويت قانوني خودشان را بعنوان شركتهاي مجزا حفظ مي‎كنند، اما كنترل هر شركت فرعي موجب حفظ اختيار تعيين هيات مديره، مديريت، توانايي خريد و فروش سهام و اوراق قرضه آن مي‎شود.